Tag Archives: hỗ trợ kháng cự

Chiến lược giao dịch theo hỗ trợ – kháng cự

Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là gì? Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là các mức giá cao hoặc thấp nối của nhiều bar lại với nhau. Nó được hình thành khi hành động giá quay đầu và đảo chiều tạo ra 1 đỉnh hoặc đáy trên thị trường. Ở đồ thị bên dưới, […]