Tag Archives: Fibonacci

Fibonacci Retracement Công cụ sử dụng hiệu quả nhất trong giao dịch forex

Công cụ sử dụng hiệu quả nhất trong giao dịch forex chính là Fibonacci Retracement Dãy số Fibonacci huyền thoại Dãy số Fibonacci được hình thành từ các con số mà mỗi số trong dãy đều được cấu thành từ tổng của 2 số liền kề trước đó. Tính chất huyền thoại của dãy số […]