Tag Archives: Candlestick Charts

Mô hình nến Bearish Engulfing | Học Đầu Tư Forex, Stock & Crypto

Mô hình nến Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm) là một mô hình cặp hai nến ngược nhau trong một xu hướng tăng. Tiêu chuẩn của một mô hình nến Bearish Engulfing là:  Ngày đầu tiên là một nến tăng, nhưng cũng có thể là nến doji. Nến thứ hai là một nến giảm và có […]