Chiến Thuật Hành Động Giá Phá Vỡ

Chiến thuật hành động giá phá vỡ là các tín hiệu rất mạnh thường dẫn tới sự di chuyển mạnh mẽ trên thị trường. Chiến thuật phá vỡ có thể được hình thành trong 1 thị trường thuận xu hướng hay ngược xu hướng. Tính chất của nó là sự phá vỡ đó làm thị trường di chuyển mạnh mẽ lên hoặc xuống. Hãy xem 1 vài ví dụ

Mô hình hành động giá phá vỡ để tiếp tục

Ở biểu đồ nến sau, có thể thấy 1 xu hướng tăng rõ ràng trước khi có sự hình thành 1 fakey tăng giá. Để ý khi giá phá vỡ giá high của mother bar của fakey thì xu hướng tăng thêm 1 nhịp cao hơn.

Đây là ví dụ điển hình của chiến thuật hành động giá phá vỡ tiếp diễn theo của xu hướng.

Mô hình giá phá vỡ Phương pháp price action

Biểu đồ nến sau là 1 ví dụ về sự phá vỡ inside bar tiếp diễn theo xu hướng. Inside bar có lẽ là chiến thuật phá vỡ cổ điển nhất. Trên khung thời gian thấp hơn, ví dụ 1H, inside bar của chart daily thường giống 1 vùng dao động hẹp đôi khi có dạng tam giác.

Vì vậy khi giá phá vỡ inside bar của chart daily thì đồng thời nó cũng phá vỡ vùng giá trên biểu đồ nến nhỏ hơn.

Mô hình giá phá vỡ Phương pháp price action

Biểu đồ nến tiếp theo là cách sử dụng kết hợp fakey và pin bar trong 1 xu hướng mạnh mẽ. Để ý sự tăng giá mạnh trước khi mô hình fakey và pin bar hình thành và sau đó là 1 fakey tăng giá. Có thể nói rằng pin bar và sự phá vỡ không thành về vùng giá thấp tạo điều kiện để giá tăng mạnh.

Mô hình giá phá vỡ Phương pháp price action

Đôi khi trong 1 xu hướng mạnh, chúng ta sẽ thấy các mô hình inside bar, pin bar hay ngay cả fakey hình thành gần các đỉnh và đáy gần nhất. Những mô hình này có thể dẫn đến 1 sự tiếp diễn của xu hướng một khi giá phá vỡ. Thông thường nếu xu hướng rất mạnh, như ví dụ bên dưới, một tín hiệu hành động giá hình thành gần cuối sự dịch chuyển giá có thể dẫn đến sự tiếp tục dịch chuyển theo hướng đó ngay cả khi giá chỉ thối lui 1 ít. Chúng ta thấy rõ 1 tín hiệu pin bar hình thành gần mức thấp của sự dịch chuyển giá và để ý ngay cả khi giá chỉ thối lui 1 ít thì khi giá phá vỡ thấp của pin bar, nó tiếp tục xuống thấp hơn.

Mô hình giá phá vỡ Phương pháp price action

Giao dịch phá vỡ mô hình hành động giá tại các mức giá quan trọng

Nếu một mô hình hành động giá hình thành tại 1 mức cản hay hỗ trợ quan trọng và sau đó giá phá vỡ khỏi mô hình và quay đầu khỏi mức giá đó thì ta có tín hiệu phá vỡ quay đầu (break out-reversal play). Ở biểu đồ nến bên dưới, 1 sự kết hợp pin bar và inside bar hình thành tại 1 mức cản quan trọng. Để ý khi giá phá vỡ mức thấp của pin bar (và cũng là mother bar), thì giá xuống 1 đoạn lớn.

Mô hình giá phá vỡ Phương pháp price action

Dưới đây là 1 ví dụ khác về cách giao dịch phá vỡ mô hình hành động giá tại 1 mức quan trọng. Có thể thấy 1 fakey tăng giá tại vùng hỗ trợ quan trọng. Để ý rằng khi giá phá vỡ high của mother bar của inside bar thì nó dẫn đến 1 sự dịch chuyển mạnh mẽ. Khi thấy một mô hình fakey như thế này tại 1 mức giá hỗ trợ hoặc kháng cự thì đó là lúc sắp xảy ra 1 sự dịch chuyển giá mạnh.

Mô hình giá phá vỡ Phương pháp price action

Vài lời khuyên khi giao dịch phá vỡ mô hình hành động giá:

  • Chiến thuật phá vỡ hành động giá luôn tạo ra những sự dịch chuyển giá mạnh mẽ. Có thể tìm thấy nó khi thị trường có trend từ những mức giá quan trọng hoặc khi phá vỡ vùng dao động .
  • Chiến thuật phá vỡ thường được sử dụng với các lệnh chờ stop. Nghĩa là bạn đặt lệnh buy stop hoặc sell stop gần các vùng giá phá vỡ và khi giá phá vỡ thì bạn đã vào lệnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *