Các Mô Hình Price Action Quan Trọng

Các mô hình Price action cung cấp cho Trader những dấu căn cứ xác đáng về sự dịch chuyển tiếp theo của giá.

Dưới đây là 1 vài mẫu hình Price action đơn giản có thể dùng hiệu quả trong giao dịch.

Mô hình Inside Bar

Mô hình inside bar theo Phương Pháp Price Action

Mô hình inside bar bao gồm 2 nến gồm inside bar và 1 nến trước đó, thường được gọi là “mother bar”. Nến inside phải nằm hoàn toàn bên trong high và low của mother bar. Mô hình này thường được dùng để giao dịch breakout 2 trong 1 thị trường có trend nhưng nó cũng được hiểu là 1 tín hiệu đảo chiều nếu hình thành tại 1 mức giá quan trọng.

Mô hình Pin Bar

Nến Pinbar

Mô hình pin bar nó chỉ gồm 1 nến đơn biểu hiện sự từ chối giá và sự đảo chiều của thị trường. Tín hiệu pin bar rất tốt khi thị trường có trend, range bound hoặc có thể được giao dịch ngược trend tại các mức cản và hỗ trợ quan trọng. Mô hình này ngụ ý rằng giá có thể đi ngược hướng mà đuôi nến chỉ vì nó thể hiện sự từ chối của giá và quay đầu.

Mô hình Fakey

Mô hình fakey Phương pháp price action

Mô hình fakey bao gồm sự phá vỡ không thành công (false breakout) của mẫu hình inside bar. Nói cách khác nếu mô hình inside bar bị phá vỡ nhưng quay đầu và nến đóng bên trong thân của mother bar hoặc inside bar thì đó là mẫu hình fakey. Thị trường dường như muốn phá vỡ theo 1 hưởng nhưng sau đó quay đầu và di chuyển theo hướng ngược lại. Fakey rất phù hợp khi giao dịch thuận trend, ngược trend hoặc trong vùng giá

2 thoughts on “Các Mô Hình Price Action Quan Trọng

  1. Pingback: Chiến Thuật Giao Dịch Fakey Theo Phương Pháp Price Action

  2. Pingback: Chiến Lược Insidebar Theo Phương Pháp Price Action

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *