fbpx

Phương Pháp Price Action Archive

Chiến Lược Giao Dịch Pin bar

Chiến lược giao dịch Pin bar

Mô hình pin bar (đảo chiều hoặc tiếp tục) Pin bar ghi tắt của từ Pinocchio Bar. Là mô hình gồm 1 bar cho thấy sự đảo chiều và từ chối giá mãnh mẽ. Pin bar đảo chiều thường được định nghĩa …

Chiến Lược Inside Bar

Mẫu hình inside bar (mẫu hình phá vỡ hoặc quay đầu) Mẫu hình inside bar là 1 mẫu hình giao dịch hành động giá gồm 2 bar trong đó 1 bar nằm gọn trong phạm vi cao và thấp của bar trước …

Chiến thuật giao dịch fakey

Mô hình Fakey Mô hình fakey là 1 sự phá vỡ giả khỏi mô hình inside bar. Mô hình này luôn bắt đầu bằng 1 mô hình inside bar. Khi giá bắt đầu phá vỡ ra khỏi mô hình inside bar nhưng …
Chiến Thuật Giá Phá Vỡ - Chiến Thuật Breackout

Chiến Thuật Hành Động Giá Phá Vỡ

Chiến thuật hành động giá phá vỡ là các tín hiệu rất mạnh thường dẫn tới sự di chuyển mạnh mẽ trên thị trường. Chiến thuật phá vỡ có thể được hình thành trong 1 thị trường thuận xu hướng hay ngược …
Mô hình giá đảo chiều theo phương pháp price action

Chiến thuật hành động giá đảo chiều

Một trong những cách giao dịch sử dụng hành động giá là tín hiệu đảo chiều. Những chiến thuật hành động giá đảo chiều này thường cho những điểm vào tốt cả khi thị trường có trend, dao động trong biên hoặc …
Nến Pinbar

Các Mô Hình Price Action Quan Trọng

Các mô hình Price action cung cấp cho Trader những dấu căn cứ xác đáng về sự dịch chuyển tiếp theo của giá. Dưới đây là 1 vài mẫu hình Price action đơn giản có thể dùng hiệu quả trong giao dịch. …
Price Action Là Gì

Price Action là gì?

Phương pháp Price action viết tắt là PA(còn được gọi là phương pháp hành động giá ) chỉ dựa trên dữ liệu giá mà không cần bất cứ chỉ báo , phân tích cơ bản nào. Phương pháp này còn được gọi …