fbpx

Công Cụ Archive

Fibonacci-Calculator

Fibonacci Calculator

Fibonacci calculator là công cụ để dự đoán mục tiêu của giá sử dụng cho cả xu hướng đi lên và xu hướng đi xuống. Các mức Fibonacci quan trọng 23.60% 61.8% 38.20% 100.0% 50.00% 138.2% 61.80% 161.8% 76.40% 261.8% The Fibonacci …